logo

Obavijest o privatnosti za studente joge i klijente

 

Surya Soul Temple

Za većinu aktivnosti obrade podataka povezanih s uslugama Surya Soul Temple voditelji obrade, voditelji obrade podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 ("GDPR").

je Surya Soul Temple, osim ako je drugačije navedeno u ovoj obavijesti o privatnosti ("Obavijest o privatnosti").

1. Osobni podaci se obrađuju

  • Ime, broj telefona, e-mail adrese studenata i klijenata
  • Povratne informacije učenika u vezi s satovima joge i ostalih usluga.
  • Vrste nastave koje su se pojavili studenti.

2. Svrha obrade podataka

Primarni cilj obrade podataka je za Surya Soul Temple je omogućiti komunikaciju između klijenata i yoga studia.

Možemo koristiti podatke za kontakt kako bismo obavijestili studente o novostima u našem studiju, o našim tečajevima i uslugama.

Vaše ime, telefonski broj i e-mail koristit će se za komunikaciju s vama.

3. Pravna osnova za obradu podataka

Osobni podaci obrađuju se kako bi se pružile informacije koje su zatražili studenti ili klijenti. Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje su klijenti poslali putem e-pošte ili obrasca ispunjenog na našoj web stranici.

Pravna osnova za obradu podataka koja se odnosi na marketinške komunikacije koju provodi Surya Soul Temple legitiman je poslovni interes kako je to dopušteno zakonom.

4. Primatelji osobnih podataka

Osobni podaci klijenata ne otkrivaju se nikome izvan tima za upravljanje Surya Soul Templom.

Povratne informacije klijenata vezane uz razrede, tečajeve ili masaže ili kvalitetu studija anonimne su i ne otkrivamo ih nikome.

Tri pružatelja usluga dolazi u kontakt s korisničkim podacima na sljedeće načine:

5. Obrada podataka od strane Surya Soul Temple

Surya Soul Temple j.d.o.o., djeluje kao procesor podataka, obrađuje i pohranjuje podatke u vezi s rezervacijama tečajeva i usluga.

6. Izvršitelj obrade, sigurnost i pristup 

Glavni ured Surya Soul Temple može koristiti softver svojih ugovornih partnera za slanje marketinških poruka. 

Samo ovlašteni zaposlenici Surya Soul Temple i ovlašteni zaposlenici ugovornih partnera mogu pristupiti osobnim podacima, u mjeri potrebnoj za ispunjavanje zahtjeva klijenata u vezi s uslugama Surya Soul Temple.

7. Zadržavanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke pohranit će Surya Soul Temple sve dok imate aktivan sat joge ili račun tečaja. 

Podaci potrebni za računovodstvene svrhe pohranit će se 7 godina nakon zadnje fakture.

8. Brisanje

Odgovaramo na svaki zahtjev za brisanjem osobnih podataka dostavljenih e-mailom i nastavljamo s brisanjem podataka u roku od mjesec dana. Takav rok može se produljiti za dobar razlog. 

Možemo zadržati određene osobne podatke koji mogu biti propisani zakonom i u legitimne poslovne svrhe dopuštene zakonom.

Korisnici mogu zatražiti putem e-pošte (info@suryasoultempl.com) da im se podaci izbrišu.

9. Izravni marketing

Glavni ured Surya Soul Temple koristit će vašu adresu e-pošte i/ili telefonski broj samo za slanje izravnih marketinških poruka u skladu s njihovim legitimnim poslovnim interesom u skladu s člankom 6. 1, idemo. f.) Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Surya Soul Temple može personalizirati izravne marketinške poruke pomoću informacija o tome kako koristite satove joge i tečajeve (učestalost korištenja, vrste, plaćanja). Izravne marketinške poruke mogu biti e-mailovi, SMS-e, push obavijesti
i mogu sadržavati promotivne kodove ili informacije koje bi mogle olakšati korištenje usluge. Cilj je da primite oglase koji bi mogli povećati vaš interes / su što je više moguće relevantni za vas.

Ako više ne želite primati izravne marketinške poruke, kliknite vezu "Otkazivanje pretplate" u podnožju naše e-pošte ili nam pošaljite e-mail u info@suryasoultemple.com.

Glavni ured Surya Soul Temple može izravno usmjeriti na marketinške kampanje koje sadrže darove i druge marketinške ili promotivne materijale.

10. Rješavanje sporova i pravni lijekovi

Sporovi koji se odnose na obradu osobnih podataka rješavaju se putem korisničke podrške mejlom na info@suryasoultemple.com