logo

Yoga je došla u moj život kroz ples, davala mi je mogućnost istezanja, zagrijavanja i centriranja.

Tokom Plesne Akademije dobila sam neprocijenjivo znanje o anatomiji i pokretu tijela, no moja neprestana žudnja za rastom i novim vještinama dovela me do produbljivanja yogičke prakse. Yoga je u mom tijelu doprinijela svjesnosti unutarnjih napetosti, njihove veze sa suptilnim energetskim obrascima koji su me ograničavali u mom razvoju.

Koristeći meditativne tehnike, uvidjela sam vezu tjelesnog i energetskog i otkrila svoj jedinstveni izražaj. Thetahealing iscjeljivanje naučila sam kao vrlo mlada djevojka, postala sam i učiteljica tokom Plesne Akademije, prije svega za sebe i svoj unutarnji rast. Cjelovito znanje o sebi dalo mi je mogućnost da spoznam yogu kao sjedinjenje Tijela, Uma i Duha. Kad sam prepoznala moć iscjeljivanja sebe na svim razinama, odlučila sam prenositi to znanje i zaputila se u Indiju na Tečaj Učitelja Yoge. Kroz podučavanje yoge uidjela sam da mogu još više dati individualnim terapijama, te sam završila tečaj Thai Yoga masaže i Trigger point Terapije, ne samo da dam alat kojim sami sebi mogu pomoći, nego da i ja u konkretnim tjelesnim povrijedama i blokadama pridonesem njihovom iscjeljenju.

Moji satovi su jedinstveni. Prepuštam se stvaralačkoj energiji. Prakticiranjem prisutnosti, svjesnosti, povezanosti sa sobom i kozmičkom energijom, polaznici postaju protočni energetski kanal, te kroz samospoznaju ostvaruju svoj autentični potencijal.